Uitnodiging Algemene Vergadering 2020

De Raad van Bestuur van de KGSO-CEJA heeft de eer om haar leden bijeen te roepen voor de Algemene Statutaire Vergadering Wegens de Coronacrisis werd de AV, oorspronkelijk gepland op 23 april, uitgesteld tot 8 september 2020 U bent uitgenodigd op deze vergadering, waarvan de dagorde als volgt zal zijn: De gedetailleerde agenda van de …

Het Nationaal Register Gerechtsdeskundigen – Vrijstelling voor vorming en opleiding (B.S. 12.06.19)

Conferentie georganisserd door de KGSO in het kader van de permanente vormingen Sprekers: De Heer Fabrice Gason – Algemeen Raadgever Dienst INCC Mevrouw Brigitte Collin – Raadgever Dienst Rechterlijke Organisatie FOD Justitie Mevrouw Eva Kuijken, Mevrouw Joke Stroobants – Dienst Rechterlijke Organisatie FOD Justitie