Het Nationaal Register Gerechtsdeskundigen – Vrijstelling voor vorming en opleiding (B.S. 12.06.19)

Conferentie georganisserd door de KGSO in het kader van de permanente vormingen Sprekers: De Heer Fabrice Gason – Algemeen Raadgever Dienst INCC Mevrouw Brigitte Collin – Raadgever Dienst Rechterlijke Organisatie FOD Justitie Mevrouw Eva Kuijken, Mevrouw Joke Stroobants – Dienst Rechterlijke Organisatie FOD Justitie