Gerechtskosten – Omzendbrief van 31 januari 2020

Omzendbrief 131/7 over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken genereert. Omzendbrief van 31 janvier 2021, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad paginas 5631 – 5648, over geïndexeerde bedragen van …

De Wet van 5 Mei 2019 inzake het nationaal register voor gerechtsdeskundigen

Wijzigingen aan het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken De wet inzake de bepalingen betreffende het nationaal register van gerechtelijke deskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken werd gewijzigd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad – paginas 62017 à 62023 (Art. 54 – Art. 67). Raadpleeg hier …

De Rechtbank van koophandel wordt ingewisseld voor de Ondernemingsrechtbank

Sinds 1 november 2018, wordt de Rechtbank van koophandel vervangen door de Ondernemingsrechtbank en de bevoegdheden van de nieuwe rechtbank worden vergroot. De nieuwe rechtbank is bevoegd voor alle geschillen rond ondernemingen. Vrije beroepen – zoals advokaten – , vzw’s en landbouwers worden ook bedrijven. Dit betekent dat vanaf nu al deze spelers in het …