Communicatie met en onder deskundigen (in het bijzonder Art. 973, §2 Ger. W)

!! UITSTEL COLLOQUIUM TOT 2022 !!

Programma

9:30 h Onthaal

10:00 h Inleiding door Joost Beke, Voorzitter FEBEX, Expert-architect

10:10 h Inleiding door minister Vinvent van Quickenborne, Minister van Justitie

10:25 h Het gerechtelijk deskundig onderzoek onder het toezicht van de rechter door Toon Lysens, Erevoorzitter Ondernemingsrechtbank Tongeren

10.50 h Wat verbeteren in communicatie/dienstverlening? Ervaringen? Problemen? Hoe verbeteren? door An Beaucourt, Rechter, Rechtbank Eerste Aanleg O-Vl., afd. Gent

12:10 h Q&A

12:30 h Lunch

14:00 h Inleiding door Michaël Powis de Tenbossche, Voorzitter KGSO & Carl De Ridder, Gewezen voorzitter KGSO, ere architect – deskundige

Invalshoek van magistraten, experten en advocaten

16:00 h Besluiten

16:15 h Slotwoord

16:30 h Slotdrink

De andere activiteiten

Zie oude agenda