De officiële code voor deontologie – K.B. 30/03/2018

Verslag van de conferentie van 29 maart 2019

Spreker :

Collega Charles MARKOWICZ – Lic. Bedrijfsadministratie ULG

Conferentie georganiseert door de Kamer in het kader van de permanente vormingen

Overig nieuws

Icone Ag informaties

Gerechtskosten – Omzendbrief van 31 januari 2020

Omzendbrief over de geïndexeerde bedragen van de vergoedingen waarop de prestatieverleners die opdrachten uitvoeren voor de gerechtelijke overheden, recht hebben

Posté le 2 april 2020

Lees Meer
Icone Ag informaties

De Wet van 5 Mei 2019 inzake het nationaal register voor gerechtsdeskundigen

Posté le 30 maart 2019

Lees Meer
Icone Ag informaties

De Rechtbank van koophandel wordt ingewisseld voor de Ondernemingsrechtbank

De Rechtbank van koophandel verdwijnt en wordt vervangen door de Ondernemingsrechtbank. De bevoegdheden van de nieuwe rechtbank worden uitgebreid.

Posté le 26 februari 2019

Lees Meer