Gerechtskosten – Omzendbrief van 31 januari 2020

Omzendbrief 131/7 over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken genereert.

Omzendbrief van 31 janvier 2021, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad paginas 5631 – 5648, over geïndexeerde bedragen van de vergoedingen waarop de prestatieverleners die opdrachten uitvoeren voor de gerechtelijke overheden, recht hebben.

Overig nieuws

Icone Colloques Vergadernotulen

De officiële code voor deontologie – K.B. 30/03/2018

Notulen van de conferentie.

Posté le 15 november 2019

Lees Meer
Icone Ag informaties

De Wet van 5 Mei 2019 inzake het nationaal register voor gerechtsdeskundigen

Posté le 30 maart 2019

Lees Meer
Icone Ag informaties

De Rechtbank van koophandel wordt ingewisseld voor de Ondernemingsrechtbank

De Rechtbank van koophandel verdwijnt en wordt vervangen door de Ondernemingsrechtbank. De bevoegdheden van de nieuwe rechtbank worden uitgebreid.

Posté le 26 februari 2019

Lees Meer