De Rechtbank van koophandel wordt ingewisseld voor de Ondernemingsrechtbank

Sinds 1 november 2018, wordt de Rechtbank van koophandel vervangen door de Ondernemingsrechtbank en de bevoegdheden van de nieuwe rechtbank worden vergroot.

De nieuwe rechtbank is bevoegd voor alle geschillen rond ondernemingen. Vrije beroepen – zoals advokaten – , vzw’s en landbouwers worden ook bedrijven. Dit betekent dat vanaf nu al deze spelers in het economische leven ook failliet kunnen verklaard worden.

Meer informatie vindt u op de website van de College van Hoven en Rechtbanken https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-en-hoven/ondernemingsrechtbank

Overig nieuws

Icone Ag informaties

Gerechtskosten – Omzendbrief van 31 januari 2020

Omzendbrief over de geïndexeerde bedragen van de vergoedingen waarop de prestatieverleners die opdrachten uitvoeren voor de gerechtelijke overheden, recht hebben

Posté le 2 april 2020

Lees Meer
Icone Colloques Vergadernotulen

De officiële code voor deontologie – K.B. 30/03/2018

Notulen van de conferentie.

Posté le 15 november 2019

Lees Meer
Icone Ag informaties

De Wet van 5 Mei 2019 inzake het nationaal register voor gerechtsdeskundigen

Posté le 30 maart 2019

Lees Meer