De onafhankelijkheid, onpartijdigheid en neutraliteit van de gerechtsdekundige in de praktijk

Datum : Donderdag 28 november 2019, 9:15 - 16:00

Plaats : The International Auditorium - Koning Albert II laan 5, 1210 Brussel

Colloquium ingericht door KGSO, ABEX et FEBEX in samenwerking met die Keure

Geachte Collega,

Bijgevoegd informatie over de conferentie

Online inschrijving via http://www.diekeure.be/opleiding

De andere activiteiten

Zie oude agenda