Jan
STOKMANS

expert

Landmeter

Meetkundig schatter

Coördinaten

e-mail : jan@palmers-stokmans.be

Telefoon : 03/664.21.71

GSM : 0475/26.45.25

Adres

Starrenhoflaan 44/19

2950 - Kapellen


Informaties

Firmanaam : PALMERS-STOKMANS BVBA

Functie : Afgevaardigd Bestuurder

Lidnummer : E 254

BTW nummer : BE 0508.631.673

Talen

NL


Vakgebied(en)

ONROEREND GOED

Specialiteit(en)

Eigendomsbepaling - Grensscheiding - Afpaling - Muurgemeenschap.

Onteigeningen.

Schatting van onroerende goederen.

Trefwoord(en)

erfdienstbaarheden - rooilijnen

onteigeningen

staat van bevinding

stedenbouw - vergunningen