BERICHT AANGAANDE de CORONA CRISIS

Uitstel van de Algemene Vergardering gepland op donderdag 23 april 2020, tot een latere – en nog niet bepaalde – datum

Beste leden van de Kamer,

De gezondheid en het welzijn van onze leden is ook de oprechte zorg van de Raad van Bestuur van KGSO-CEJA

De algemene toestand en de richtlijnen van de Overheid over de CORONA-crisis , betreffende de regeling van externe en interne werkzaamheden en aangaande vergaderingen en verzamelplaatsen van meerdere personen , zijn voorlopig slechts geldig tot 3 april 2020.

Aangezien de CORONA pandemie haar hoogtepunt schijnbaar nog niet bereikt heeft, lijkt het ons toch gepast en nodig de Algemene Statutaire Vergadering van donderdag, 23 april 2020 te verplaatsen naar een latere datum.

Wij verwachten trouwens dat de voorziene termijn door de Overheid tot 3 april 2020 , en rekening houdende met de evolutie en de duur van de CORONA griep in de andere landen, deze termijn nog zal verlengd worden.

Wij zullen wanneer de beperkende maatregelen en richtlijnen worden ingetrokken de leden tijdig verwittigen en uitnodigen voor de Algemene Vergadering op latere datum

Wij rekenen op uw begrip en medewerking en wensen alle leden van de Kamer een goede gezondheid toe.

Confraternele groeten,

Raad van Bestuur KGSO – CEJA

Overig nieuws